ኑሕ

ኑሕ

የስልጣኔ ጭንብል ያጠለቀው አድልኦ

የስልጣኔ ጭንብል ያጠለቀው አድልኦ

የሰው ልጅ መፈጠር ዓላማውና ምስጢሩ

የሰው ልጅ መፈጠር ዓላማውና ምስጢሩ