በተጨማሪም አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

የእውነተኛ ሃይማኖት መመዘኛዎች-2

ሰውን መፍጠሩና ክቡር ፍጡር ማድረጉ

ሰውን መፍጠሩና ክቡር ፍጡር ማድረጉ

የእውነተኛ ሃይማኖት መመዘኛዎች

የእውነተኛ ሃይማኖት መመዘኛዎች-1