በተጨማሪም አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

የእውነተኛ ሃይማኖት መመዘኛዎች-2

ኢብራሂም  ፦

ኢብራሂም ፦

የሰው ልጅ ሃይማኖት ያስፈልገዋል?

የሰው ልጅ ሃይማኖት ያስፈልገዋል?