ሰውን መፍጠሩና ክቡር ፍጡር ማድረጉ

ሰውን መፍጠሩና ክቡር ፍጡር ማድረጉ

ንግሥቲቱ ሴት

ንግሥቲቱ ሴት

.የቁርኣንና የሱንና  ታአምራት

.የቁርኣንና የሱንና ታአምራት