የደማች ጽጌሬዳ

የደማች ጽጌሬዳ

መልክተኞች ለሰዎች አስፈላጊ ናቸውን?

መልክተኞች ለሰዎች አስፈላጊ ናቸውን?

በተጨማሪም አላህ (ሱ.ወ.) እንዲህ ብሏል፦

የእውነተኛ ሃይማኖት መመዘኛዎች-2