دوره اسلام متمدن

دوره اسلام متمدن
قال صلى الله عليه وسلم ( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين) متفق عليه

دوره اسلام متمدن


:در این دوره آموزشی فشرده شرکت نمایید


تطبیق برنامه:
-ثبت نام برقی از طریق لينكTelegram  
Telegram - Apps on Google Play
 استفاده درست و سالم از مواد کورس.
 پاسخ الکترونیکی به سوالات آزمون)امتحان).
 دریافت سرتیفیکت معتبر برنامه آموزشی، از سایت .
زمان دوره آموزشی: ۱۸ روز.

موضوع دوره آموزشی: دوره اسلام متمدن
:که شامل موارد زیر می باشد

راه کجاست؟!

آفرینش هستی و آدمی.. حکمت و بزرگداشت و هدف

آیا انسان نیازی به دین دارد؟

پیغمبران و رسولان 1

پیغمبران و رسولان 2

پیام جاویدان 1

پیام جاویدان 2

راه خوشبختی

مسیر دانش و تمدن

مسیر اخلاق

مسیر رحمت و کرامت

راه این است

جام فراموشی

پرده اخلاقی

نیاز ما به ایمان

بزرگترین مردان بشر

اخلاق قرآنی

آینده از آن این دین است