Kunyoosha Nafsi

Kunyoosha Nafsi

“Uislamu ni dini ambayo ina afikia na ugunduzi wa elimu, na kubwa katika hayo ni kuzinyoosha kuzipeleka kwenye Uadilifu, wema na kusameheana.”


Tags: