Mtake Msaada Mwenyezi Mungu.

Mtake Msaada Mwenyezi Mungu.
“Pengine ingewezekana kuokoa maelfu ya wanaoadhibika kwa kupiga makelele katika hospitali za wendawazimu, lau wao wangeomba msaada kwa ulinzi Mwenyezi Mungu badala ya wao wenyewe kuingia kwenye mapigano na Nafsi zao bila ya msaada wala muokozi.”


Tags: