Kushika Dini ni tiba ya Maradhi

Kushika Dini ni tiba ya Maradhi
“Matabibu wa nafsi wamegundua kuwa imani madhubuti na kushikamana na dini inamtosha kushinda khofu, wasiwasi na msongo wa nafsi na kuponya maradhi haya.”


Tags: