Home /vishahidi /Kuwa Mbobezi

Kuwa Mbobezi


“Mwanafalsafa Francis Becon alisema kweli aliposema, “Falsafa ndogo humpelekea mtu kwenye kumkana Mungu. Ama kubobea katika falsafa humrejesha mtu kwenye dini.”