ጎሐ እስላም
‹‹ታሪክ በጥቅሉ ወደርሱ ያነጣጠረ የሚመስለው ታላቁ የእስላም አዲስ ጎሕ ከመቅደዱ በፊት ስንት ትውልዶች በፍርሃትና በዕድለ ቢስነት ይጠቁ ይሆን! በዚያን ቀን ሰላም ምድሪቱን ያጥለቀልቃል። በዚያም ቀን ሰላም ልቦችን ያጥለቀልቃል።››

Related Posts


Subscribe