ግፈኛው የመደብ ክፍፍል

ግፈኛው የመደብ ክፍፍል

‹‹የሕንዱ መደባዊ ክፍፍል እንዲከተለው የተደለደለ ነው፦ የነጮች መደብ፣ይህ የሃይማኖት መሪዎችንና አዋቂዎችን የያዘ ነው። የቀያዮች መደብ፣ይህ ደግሞ መሳፍንቱንና ፈረሰኞችን ያቀፈ ነው።የብጫዎች መደብ፣ይህ ገበሬዎችንንና ነጋዴዎችን ያቀፈ ነው። የጠቋቁሮች መደብ፣ ይህ ደግሞ የሞያና የእደጥበብ ሠራተኞችን ያጠቃለለ ነው። አምስተናው መደብ ወይም የእርኩሳን መደብ በመባል የሚታወቀው ደግሞ በተቀሩት የተናቁ ሥራዎች ላይ የተሰማሩትን ሁሉ ያካትታል። የላይኞቹ መደቦች በታችኞቹ መደቦች ላይ የጌትነት ሥልጣን ሲኖራቸው፣የታችኞቹ መደቦች ደግሞ ለላይኞቹ መደቦች አገልጋይ የመሆን ግዴታ አለባቸው።››


Tags: