Ujumbe wa Mwisho.

Ujumbe wa Mwisho.
“Muhammad ni Mtume aliyeleta Uislamu; na hivyo kuwa kipengele cha mwisho katika mnyororo wa Mitume ambao wamebeba ujumbe mkubwa.”


Tags: