quotes:
Ujumbe wa Mwisho.
“Muhammad ni Mtume aliyeleta Uislamu; na hivyo kuwa kipengele cha mwisho katika mnyororo wa Mitume ambao wamebeba ujumbe mkubwa.”

Related Posts


Kutazamwa zaidi

Subscribe