Pro. Rolf Baron

quotes:
  • Ujumbe wa Mwisho.
  • “Muhammad ni Mtume aliyeleta Uislamu; na hivyo kuwa kipengele cha mwisho katika mnyororo wa Mitume ambao wamebeba ujumbe mkubwa.”