Uislamu… Ni amani na salama

Uislamu… Ni amani na salama
“Mayahudi chini ya bendera ya Uislamu walipata amani na uadilifu ambayo iliwazuia na shari ya uadui na kukandamizwa, na Karne nyingi zilipita wakiwa katika kheri nyingi.”


Tags: