Kina katika Ustaarabu wa Magharibi

Kina katika Ustaarabu wa Magharibi
Mwanadamu ambae ameingia ndani ya ustaarabu wa Kimagharibi na akadiriki undani wake na akaupima kwa kina kinadharia na kivitendo hana budi kufuata kwa nguvu ndani ya nafsi kwenye imani ya Kiislamu ili akate kiu yake.”


Tags: