Tabia ya Nabii wa Allah Muhammad.

Tabia ya Nabii wa Allah Muhammad.
Muhammad alikuwa ni mtukufu mno na maadili mema, alikuwa mwingi wa haya mwenye hisia kali. Alikuwa ni mwenye ufahamu mkubwa na akili nyingi, mpole na mwenye heshima.”


Tags: