Chapters:
Miongoni mwa dalili za Uungu
“Kuona kwangu sayari yetu ilikuwa ni ishara (maono) ya kiungu.”

Subscribe