Miongoni mwa dalili za Uungu

Miongoni mwa dalili za Uungu
“Kuona kwangu sayari yetu ilikuwa ni ishara (maono) ya kiungu.”


Tags: