Edgar Mitchell

quotes:
  • Miongoni mwa dalili za Uungu
  • “Kuona kwangu sayari yetu ilikuwa ni ishara (maono) ya kiungu.”