Jibu Toshelevu

Jibu Toshelevu
“Katika kutekeleza mafundisho ya dini ya Kiislamu mwanadamu anagundua tabia yake na haiba yake ya kweli ya kibinadamu na atajua dhati yake. Uislamu ni dini pekee ambayo imempa majibu yenye kukinaisha kwa maswali yangu yenye kutatanisha.”


Tags: