Jamii (Safi) yenye furaha.

Jamii (Safi) yenye furaha.
“Jamii ya Kiislamu ambayo inajilazimisha kufuata hukumu na adabu zake, ni jamii nadhifu yenye furaha, ni jamii ambayo ndani yake hakuna jinai kwa rangi zake zote.”


Tags: