Imani na Maisha.

Imani na Maisha.
“Imani ni nguvu ambayo hapana budi ipatikane ili iweze kumsaidia mtu maishani. Kukosa kwake ni ilani ya kushindwa kukabiliana na maisha na changamoto zake.”


Tags: