Hamkanushi isipokuwa ni Mpingaji

Hamkanushi isipokuwa ni Mpingaji
Muhammad ni Mtume wa kweli kwa maana halisi ya neno. Kamwe hatuwezi kukana kuwa Muhammad ndio kiongozi mwenye kuelekeza kwenye njia ya kuokoka.”


Tags: