Hans Kung

quotes:
  • Hamkanushi isipokuwa ni Mpingaji
  • Muhammad ni Mtume wa kweli kwa maana halisi ya neno. Kamwe hatuwezi kukana kuwa Muhammad ndio kiongozi mwenye kuelekeza kwenye njia ya kuokoka.”