Hakuna Usawa.

Hakuna Usawa.
“Aina mbaya zaidi ya kukosekana usawa ni kujaribu kusawazisha kati ya vitu visivyo sawa.”


Tags: