Hakuna mtu wa Kati.

Hakuna mtu wa Kati.
“Kuna jambo muhimu: Nalo kutokuwepo mtu wa kati baina ya mja na Mola wake. Na hili ndilo walilolipata wenye akili za kitendaji.”


Tags: