Bwana Mmoja

Bwana Mmoja

“Wewe umeonyeshwa haya, ili upate kujua ya kuwa BWANA ndiye Mungu, hapana mwingine ila yeye” (Kumbukumbu la Torati) 4:35). “Mimi ni BWANA, wala hapana mwingine zaidi yangu mimi hapana Mungu.” (Isaya 45:5).


Tags: