Amani, Utulivu na Usalama

Amani, Utulivu na Usalama

“Rukuu na Sijida katika Swala ya Waislamu hushibisha nafsi amani, utulivu na usalama. Kila mmoja huanza Swala yake kwa Bismillahir Rahmanir Rahym na humalizia kwa Asalaam Alaykum.”


Tags: