رسالت جاویدان چیست؟

رسالت جاویدان چیست؟

رسالت جاویدان چیست؟

تسلیم شدن در برابر الله

تمامی ادیان بر اساس نامی معین نام گذاری شده اند که این نام موسس، یا یک قوم است که آن آئین درمیان آنها نازل شده است. زردشتی به زردشت و بودایی به بودا نسبت داده شده اند و چون یهودیت در قبیله یهودا نازل شد به این نام معروف گشت و نصرانیت از نصارا اقتباس شده است و همه این موارد بر خلاف اسلام است.

$Thomas_Carlyle.jpg*

توماس کارلایل

نویسنده و مورخ اسکاتلندی
خداوند را هیچ شریک وهماوردی نیست
"نیست معبود راستینی جز خدای یکتا او را هیچ شریکی نیست او حق و هر چیز غیر از او باطل است. او مارا آفریده و ما را روزی می دهد. اسلام عبارت است از تسلیم شدن در برابر دستورات خداوند متعال و گردن نهادن در برابر او و توکل کردن بر او، تمامی نیروها در هستی برابر با تقدیر او عمل می کنند. و به تقسیم بندی او خشنود باشیم هر چه در دنیا و در آخرت روی دهد و هر چه که به ما می رسد از طرف خداوند است. حتی اگر مرگ باشد. آن را با روی گشاده و روانی خشنود و راضی دریافت کنیم. و بدانیم که تقدیر او تماما خیر و خوبی است. و هیچ خیری جز او نیست. اندیشه بسیار سخیفی است که انسان مغز و فکر خود را میزان و ترازوی تمام هستی اطراف خود ببیند، بلکه او باید بر این باور باشد که هستی قانون عادلانه ای دارد اگر چه از درک و فهم او بیرون باشد و خیر اساس هستی و صلاح و شایستگی روح وجود است. او باید این موضوع را بداند و بر این باور باشد و در آرامش و تقوی آن را در پی بگیرد"

اسلام به یک شخص یا به یک امت مرتبط نیست بلکه به یک باور و رفتار اطلاق می شود: هر کس که تسلیم خدای شود و دستورهای او را گردن نهد و از منهیات او دوری کرده و تنها در برابر او گردن نهاد او مسلمان است، چون خود را تسلیم خداوند متعال نموده است و آن گاه که او از خاتم پیغمبران محمد صلی الله علیه و سلم پیروی نمود و از دین حق و راستینی که او آورده است پیروی نمود و به او ایمان آورد و از او پیروی نمود او مسلمان واقعی است در هر زمان و هر مکانی و از هر رنگ و نژادی که باشد.

آئین تمامی هستی

$Gustaf_Lubon.jpg*

گوستاو لوبون

مورخ فرانسویی
تفاوتی میان عرب و غیر عرب وجود ندارد
"مسلمانان با وجود تفاوت در ملیت در نگاه هم بیگانه محسوب نمی شوند. تفاوتی در بهره بردن از تمام حقوق در میان یک مسلمان چینی با یک مسلمان عربی نیست. بر این اساس حقوق اسلامی با حقوق اروپایی اختلاف فاحش دارد"

رسالت و پیام جاویدان بر همه هستی چیره گشته است {آيا [كافران‌ ديني‌] جز دين‌ ‌خدا‌ ‌را‌ مي‌جويند، حال‌ آنكه‌، كساني‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمانها و زمين‌ هستند، خواه‌ و ناخواه‌ فرمانبردار ‌او‌ شده‌اند و ‌به‌ سوي‌ ‌او‌ برگردانده‌ مي‌شوند } [سوره آل عمران آیه 83] .

مشخص است که هر چیز در این هستی از قاعده ای معین و سنتی ثابت پیروی می کند، خورشید، ماه، ستارگان و زمین همگی از یک قاعده فراگیر پیروی می کنند. آنها نمی توانند به اندازه یک سر سوزن از آن خارج شوند یا با آن اختلاف ورزند. حتی این انسان وقتی به امور خود دقت کند پی خواهد برد که او هم زیر قوانین ثابت خداوند متعال زندگی می کند و تنفس او و نیاز به آب، غذا، نور و حرارت برابر با تقدیر منظم الهی در زندگی است و تمام اعضای بدن او تحت امر این تقدیر الهی هستند. وظایفی که این اعضاء انجام می دهند برابر با دستوری است که خداوند به آنها داده است. این تقدیر و تدبیر که تمام این هستی از آن پیروی می کند و هیچ ذره ای در این هستی نه در آسمانها و نه در زمین از حکم آن خارج نیست، تقدیر پروردگار بزرگوار و مسلط الله است. وقتی که مشخص شد که تمامی آن چه در آسمان و زمین است از او پیروی می کنند پس معلوم شد که اسلام دین و آئین تمام هستی است. زیرا اسلام به معنی پیروی کردن و پذیرش دستور وامر و دوری از نواهی بدون هیچ اعتراض است، خورشید، ماه و زمین تسلیم هستند، هواء، نور، تاریکی و حرارت تسلیم هستند، درختان و چهارپایان تسلیم هستند. خدای بلند مرتبه می فرماید {و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ آسمانها و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ زمين‌ ‌است‌ همگي‌ ‌را‌ برايتان‌ ‌از‌ [لطف‌ و آفرينش‌ ‌خود‌] مسخّر گرداند. بي‌ گمان‌ ‌در‌ ‌اين [امر] ‌براي‌ گروهي‌ ‌که‌ انديشه‌ مي‌كنند، نشانه‌هايي‌ ‌است‌ } [سوره جاثیه آیه 13]

حتی انسانی که خدایش را نمی شناسد و منکر اوست و آیات او را انکار می کند و یا غیر او را می پرستد و کس دیگر را با او شریک می کند بنا به فطرتی که بر آن آفریده شده است او نیز تسلیم است.

اما انسان در میان دو امر است:

موضوع نخست: فطرتی که خداوند او را برآن آفریده است از جهت تسلیم شدن و فرمان پذیری و محبت پرستش خداوند و نزدیکی به او و دوستی آن چه که خداوند دوست می دارد از حق و خیر و راستی؛ و دشمنی با آنچه خداوند با آن دشمن است از باطل و شر و ستم و حق کشی و آن چه از انگیزه های فطری دارد از دوستی مال و فرزندان و همسر و میل به خورد و نوش وازدواج و آن چه لازمه آن است از قیام اعضای بدن به وظایفی که در راستای این وظایف لازم است.

موضوع دوم: خواست و اراده انسان، خداوند رسولان را به سوی او فرستاده است و برای او کتاب فرستاده تا تفاوت میان حق و باطل و هدایت و تاریکی و خوبی و بدی را بشناسد و او را به عقل و فهم یاری داد تا وضع خود را به خوبی درک کند و اگر خواست راه خیر را بپیماید تا به حق و هدایت برسد و اگر نه راه شر و بدی را می پیماید که به نابودی و هلاکت می رسد { و بگو: حق‌ّ ‌از‌ [سوي‌] پروردگارتان‌ ‌است‌، ‌پس‌ ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ بخواهد ايمان‌ بياورد و ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ بخواهد كافر شود. ‌به‌ راستي‌ ‌که‌ ‌ما ‌براي‌ ستمكاران‌ آتشي‌ ‌را‌ ‌که‌ سراپرده‌هايش‌ آنان‌ ‌را‌ فرا گيرد، فراهم‌ ديده‌ايم‌. و ‌اگر‌ فرياد خواهند ‌با‌ آبي‌ همانند مس‌ گداخته‌ ‌که‌ چهره‌ها ‌را‌ بريان‌ كند ‌به‌ دادشان‌ رسند. بد شرابي‌ ‌است‌ و [جهنّم‌] بد آرامگاهي‌ ‌است‌ } [سوره کهف آیه 29]

اگر با توجه به موضوع نخست به آدمی بنگری پی می بری که او مجبور است تسلیم شود و بر پذیرش امر آفریده شده است و او هیچ راه فراری از آن ندارد و وضعیت او در این موضوع مانند سائر مخلوقات است.

و اگر به او با توجه به موضوع دوم بنگری متوجه می شوی که او مختار است و هر کار که بخواهد انجام می دهد یا مسلمانی اختیار می کند و یا کافر می شود. خدای بلند مرتبه می فرماید {ما ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ راه‌ آورديم‌. خواه‌ سپاسگزار ‌ يا ‌ ناسپاس‌ ‌باشد‌ } [سوره انسان آیه 3]

$NajimuRamoni.jpg*

ناگیمو رامونی

موعظه گر مسیحی
این کجا و آن کجا
"من هیچ گونه اختیاری در مقایسه میان توحید الله در اندیشه اسلامی و سه گانه پرستی مسیحی نداشتم. پی بردم که دیدگاه اخیر بسیار پست تر از اصل توحید اسلامی است. و دقیقا از همین نکته اعتماد خود را به دیانت مسیحی از دست دادم. براین اعتبار که ایمان به خداوند نخستین و مهمترین اصل در هر دین است و اگر ایمان من به خداوند اشتباه باشد، پس تمام فعالیت های من بیهوده بوده و هیچ فایده ای در بر ندارند".

و به همین سبب مردم را در دو گروه می بینی:

انسانی که خالقش را می شناسد و به او ایمان دارد که او پروردگار و صاحب و تنها معبود اوست و از دستورهای او در زندگی به اختیار پیروی می کند، همان سان که او بر اساس تسلیم شدن برای خدایش آفریده شده است و او را راه گریزی از آن نیست و او تابع تقدیر اوست و این آن مسلمان کاملی است که اسلام او تکمیل شده است و دانش او در راه درست قرار گرفته است، زیرا او دانسته است که الله خالق و سازنده اوست همان که رسولان را به سوی او فرستاده است و به او نیروی دانش و توان آموزش داده و عقل او در راه درست به کار افتاده و نظر او محکم شده است. زیرا او فکرش را به کار گرفته و سپس تصمیم گرفته است تا نپرستد جز خدایی را که او را به موهبت فهم و نظر در امورعزت داده است و زبان او به حق گویا گشته است زیرا او جز به یک خدا که توان گویایی و نطق را به او داده است اعتراف نمی کند. پس تمام زندگی او راستی است زیرا او فرمان بردار قانون خداست و او را دراین امر هیچ اختیاری نیست و میان او سائر مخلوقات در هستی رابطه دوستی و شناخت و الفت حاکم شده است. زیرا او جز خدای حکیم علیم را نمی پرستد، آن خدایی که دیگر مخلوقات او را می پرستند و از او فرمان می پذیرند و خداوند آن ها را برای تو، ای انسان رام ساخته است. خدای بلند مرتبه می فرماید{و ‌هر‌ كس‌ نيكوكارانه‌ روي‌ [دل‌] خويش‌ ‌به‌ سوي‌ خداوند آورد، بداند ‌که‌ ‌به‌ دست‌ آويزي‌ استوار چنگ‌ زده‌ ‌است‌ و سرانجام‌ كارها ‌به‌ سوي‌ خداوند ‌است‌ } [سوره لقمان آیه 22]

آئین تمامی پیامبران و رسولان

رسالت و پیام جاویدان، دین همه انبیاء و پیغمبران است { معبودتان‌، معبود يگانه‌ ‌است‌، ‌براي‌ ‌او‌ تسليم‌ شويد. و ‌به‌ فروتنان‌ نويد ده‌. } [سوره حج آیه 34]

و آن دین تمامی پیغمبران و رسولان است. خدای بلند مرتبه می فرماید { بگوييد: ‌به‌ ‌خدا‌ و آنچه‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌ما فرو فرستاده‌ ‌شده‌ و آنچه‌ ‌که‌ ‌به‌ ابراهيم‌ و اسماعيل‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌ و نوادگان‌ يعقوب‌ فرو فرستاده‌ ‌شده‌ و آنچه‌ ‌که‌ ‌به‌ موسي‌ و عيسي‌ داده‌ ‌شده‌ و [نيز] آنچه‌ ‌که‌ ‌به‌ [ديگر] پيامبران‌ ‌از‌ سوي‌ پروردگارشان‌ داده‌ ‌شده‌ ‌است‌، ايمان‌ آورده‌ايم‌. ‌بين‌ هيچ‌ كس‌ ‌از‌ آنان‌ تفاوتي‌ نمي‌گذاريم‌. و فرمانبردار ‌او‌ (خداوند) هستيم‌ } [سوره بقره آیه 136]

پیغمبران خدا به او ایمان آورده اند و تسلیم شدن خود را در برابر خداوند اعلان داشته و به سوی آن دعوت کرده اند. خدای بلند مرتبه از نوح علیه السلام چنین خبر می دهد { و خبر نوح‌ ‌را‌ ‌بر‌ آنان‌ بخوان‌، چون‌ ‌به‌ قومش‌ ‌گفت‌: اي‌ قوم‌ ‌من‌، ‌اگر‌ قيام‌ ‌من‌ و پند دادنم‌ ‌به‌ آيات‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌شما‌ گران‌ مي‌آيد، [بدانيد] ‌که‌ ‌بر‌ خداوند توكّل‌ كرده‌ام‌، ‌پس‌ همراه‌ ‌با‌ شريكانتان‌ ‌در‌ كارتان‌ مصمم‌ شويد ‌آن‌ گاه‌ كارتان‌ نبايد ‌بر‌ ‌شما‌ پوشيده‌ ‌باشد‌. سپس‌ [هدفي‌ ‌را‌ ‌که‌ داريد] ‌در‌ حق‌ّ ‌من‌ اعمال‌ كنيد و ‌به‌ ‌من‌ مهلت‌ مدهيد (71)آن‌ گاه‌ ‌اگر‌ [‌از‌ دعوت‌ ‌من‌] روي‌ گردانديد [چه‌ باك‌؟] ‌که‌ ‌از‌ ‌شما‌ پاداشي‌ نخواسته‌ بودم‌. پاداش‌ ‌من‌ جز ‌بر‌ [عهده] خداوند نيست‌. و فرمان‌ يافته‌ام‌ ‌که‌ ‌از‌ تسليم‌ شدگان‌ باشم‌ (72)} [سوره یونس آیه 72-71]

و در باره ابراهیم علیه السلام چنین می گوید {آن‌ گاه‌ ‌که‌ پروردگارش‌ ‌به‌ ‌او‌ فرمود: فرمان‌ پذير. عرض‌ كرد: ‌براي‌ پروردگار جهانيان‌ فرمانپذيرم}‌ [سوره بقره آیه 131]

و ابراهیم به فرزندان بعد از خودش سفارش نمود. خدای بلند مرتبه در این زمینه می فرماید { و ابراهيم‌ فرزندانش‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ (فرمانپذيري‌ پروردگار) سفارش‌ كرد. همچنين‌ يعقوب‌ [نيز فرزندانش‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ سفارش‌ كرد]: اي‌ فرزندان‌ ‌من‌، خداوند ‌اين‌ دين‌ ‌را‌ برايتان‌ برگزيده‌ ‌است‌. ‌پس‌ جز ‌در‌ مسلماني‌ نميريد (132)آيا هنگامي‌ ‌که‌ مرگ‌ يعقوب‌ فرارسيد، حاضر بوديد! ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ فرزندانش‌ ‌گفت‌: ‌پس‌ ‌از‌ ‌من‌ چه‌ مي‌پرستيد! گفتند: معبود تو و معبود پدرانت‌ ابراهيم‌ و اسماعيل‌ و اسحاق‌، ‌آن‌ معبود يگانه‌ ‌را‌ مي‌پرستيم‌ و ‌ما فرمانبردار ‌او‌ هستيم‌ } [سوره بقره آیه 133-132]

و خداوند از موسی علیه السلام چنین نقل می کند {و موسي‌ ‌گفت‌: اي‌ قوم‌ ‌من‌، ‌اگر‌ ‌به‌ خداوند ايمان‌ آورده‌ايد، ‌بر‌ ‌او‌ توكّل‌ كنيد ‌اگر‌ اهل‌ تسليم‌ هستي} [سوره یونس آیه 84]

و از مسیح علیه السلام نقل می کند { و چون‌ ‌به‌ حواريان‌ الهام‌ كردم‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌من‌ و ‌به‌ ‌رسول‌ ‌من‌ ايمان‌ آوريد. گفتند: ايمان‌ آورديم‌ و گواه‌ باش‌ ‌به‌ آنكه‌ ‌ما تسليم‌ شده‌ايم‌ } [سوره مائده آیه 111]

و اسلام آخرین پیام آسمانی برای بشریت است که خداوند پیغمبرش محمد صلی الله علیه و سلم را با آن برای تمام مردم فرستاده است. آئینی که خداوند آن را تکمیل کرد و آن را به عنوان دین برای بندگانش رضایت داد. خدای بلند مرتبه می فرماید { امروز دينتان‌ ‌را‌ ‌براي‌ ‌شما‌ كامل‌ كردم‌ و نعمت‌ خويش‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌شما‌ تمام‌ نمودم‌ و اسلام‌ ‌را‌ [‌به‌ عنوان‌] دين‌ ‌براي‌ ‌شما‌ پسنديدم‌. }[سوره مائده آیه 3]

در این آیه کریمه خداوند متعال خبر می دهد که او اسلام را برای بشریت اختیار نموده و به آن رضایت داده و هرگز از اسلام برنمی گردد و اعلان نموده که آن دین حق است و از هیچ کس دین دیگری را نمی پذیرد. خدای بلند مرتبه می فرماید {بي‌گمان‌ دين‌ [حق‌ّ] ‌به‌ نزد خداوند، اسلام‌ ‌است‌.} [سوره آل عمران آیه 19]

و همچنین فرمود {و ‌هر‌ كس‌ ديني‌ جز اسلام‌ بجويد، هرگز ‌از‌ ‌او‌ پذيرفته‌ نمي‌شود و ‌او‌ ‌در‌ آخرت‌ ‌از‌ زيانكاران‌ ‌است‌ } [سوره آل عمران آیه 85]

$Gustaf_Lubon.jpg*

گوستاولوبن

مورخ فرانسویی
اسلام اسان است
"آسانی اسلام بزرگ، از توحید خالص گرفته شده است. و راز قوت و نیروی اسلام در همین آسانی است. شناخت اسلام بسیار آسان بوده و از آن چه در دیگر ادیان مشاهده می کنیم خالی است".

در آیه نخست خداوند تاکید نمود که دین پذیرفته شده در نزد او فقط اسلام است و در آیه دوم خبر داد که او از هیچ کس در دنیا آئینی جز اسلام را نمی پذیرد و رستگاران بعد از مرگ فقط مسلمانان هستند و کسانی که بر آئینی جز اسلام می میرند، در سرای دیگر زیانکار بوده و در عذاب خواهند بود. به همین سبب تمام پیغمبران اسلام خود را اعلان کرده اند و بیزاری خود را از کسانی که فرمان پذیر نمی شوند و اسلام نمی آورند اعلان داشته اند. هر کس از یهود و نصارا که خواستار رهایی و نجات است باید به اسلام وارد شود و از رسول اسلام محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کند، تا پیروی واقعی موسی یا عیسی علیهما السلام باشد زیرا موسی و عیسی و محمد و تمام پیغمبران مسلمان بوده اند و همگی به سوی اسلام دعوت کرده اند زیرا آن دین خداوند بوده است که آنان بر اساس آن مبعوث شده اند و برای هیچ کس که بعد از بعثت او تا به انتهای دنیا بیاید جایز نیست خود را بدون ایمان به محمد مسلمان بنامد و خداوند این ادعا را از او نمی پذیرد مگر این که او به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورد و از او پیروی کند و به قرآنی که آورده است، عمل کند. رسوا خدا صلی الله عیه و سلم فرموده است:" سوگند به آن که جان محمد به دست اوست هیچ فرد یهودی و یا مسیحی از وجود من و پیامم با خبر نمی شود و سپس بدون ایمان آوردن به من از دنیا می رود مگر اینکه او از یاران آتش است"( روایت از مسلم است).

رسالت کامل

این اسلام که خداوند رسولش محمد صلی الله علیه و سلم را با آن فرستاد آئین ایمان به خداوند و یکتا پرستی اوست. خدای بلند مرتبه می فرماید { اوست‌ زنده‌. هيچ‌ معبود [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌، ‌پس‌ ‌او‌ ‌را‌‌-‌ ‌با‌ پرستشي‌ خالص‌ ‌براي‌ ‌او‌‌-‌ پرستش‌ كنيد. ستايش‌ خداي‌ راست‌، پروردگار جهانيان‌ (65)بگو: ‌من‌ منع‌ شده‌ام‌ ‌از‌ آنكه‌‌-‌ وقتي‌ نشانه‌هاي‌ روشنگر ‌از‌ سوي‌ پروردگارم‌ ‌براي‌ ‌من‌ آمده‌ ‌است‌‌-‌ كساني‌ ‌را‌ بپرستم‌ ‌که‌ ‌شما‌ [‌به‌ نيايش‌] مي‌خوانيد و فرمان‌ يافته‌ام‌ ‌که‌ ‌براي‌ پروردگار جهانيان‌ فرمانبردار شوم‌ (66)} [سوره غافر آیه 66-65]

$IbraheemKhaleel.jpg*

ابراهیم خلیل

کشیش موعظه گر مصری
هیچ پرستشی برای غیر خدا جایز نیست پرستش فقط خاص خداوند است
"نظام توحید در اسلام مرا بسیار شگفت زده کرده است. توحید از مهمترین علائم اسلام است. توحید مرا فقط بنده خداوند می سازد من بنده هیچ کسی نیستم. توحید در اسلام انسان را خالص ساخته، و سبب آزادی او در برابر هر انسانی می گردد و این همان آزادی واقعی است. هیچ پرستشی برای غیر خدا نیست".

آن دین خالص کردن پرستش برای خدای یکتاست. خدای بلند مرتبه می فرماید { اي‌ دو همزندان‌ ‌من‌، آيا خدايان‌ پراكنده‌ بهتراند ‌ يا ‌ خداوند يكتاي‌ قهّار! (39)به‌ جاي‌ ‌او‌ نمي‌پرستيد مگر نامهايي‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌خود‌ و نياكانتان‌ نهاده‌ايد ‌که‌ خداوند هيچ‌ دليلي‌ ‌بر‌ [حقّانيّت‌] ‌آنها‌ نفرستاده‌ ‌است‌. فرمانروايي‌ جز خداوند ‌را‌ نيست‌. فرمان‌ داده‌ ‌است‌ ‌که‌: جز ‌او‌ ‌را‌ بندگي‌ نكنيد، دين‌ استوار ‌اين ‌است‌ ولي‌ بيشتر مردم‌ نمي‌دانند (40)} [سوره یوسف آیه 40-39]

آن دین عقل های سالم است. دینی که اگر بر حقیقت و صفایش عرضه شود نفوس برای آن فرمان پذیر و تسلیم می شوند. خدای متعال می فرماید {دين‌ استوار ‌اين‌ ‌است‌ ولي‌ بيشتر مردم‌ نمي‌دانند } [سوره یوسف آیه 40]

آئین دلیل و برهان و حجت است: { بگو: ‌اگر‌ راست‌ مي‌گوييد، دليل‌ ‌خود‌ ‌را‌ بياوريد. } [سوره نمل آیه 64]

دین رحمت و سعادت و آرامش است {هر‌ كس‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ مؤمن‌ ‌است‌ كار شايسته‌ انجام‌ دهد، مرد ‌باشد‌ ‌ يا ‌ زن‌، ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ زندگاني‌اي‌ پاك‌ زنده‌ مي‌داريم‌ } [سوره نحل آیه 97]

$Michael_Hart.jpg*

مایکل هارت

نویسنده امریکایی
دین و دنیا با هم
"این اتحاد بی نظیر در دین و دنیا محمد را بزرگترین شخصیت فرید و تاثیر گذار در طول تاریخ بشریت قرار می دهد".

در دین اسلام که خداوند بر محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده است خداوند چیزهای پاک و سودمند را حلال ساخته و چیزهای ناپاک و مضر را حرام کرده است. و به هر کار معروف امر کرده و از هر کار زشت بازداشته است و آن دین آسان گیری است که در آن هیچ گونه مشقت و سختی نبوده و در آن تکلیف ها و وظایفی نیست که بشر نتواند آن ها را انجام بدهد. خدای بلند مرتبه می فرماید { كساني‌ ‌که‌ ‌از‌ رسولي‌ پيروي‌ مي‌كنند ‌که‌ پيامبر درس‌ ناخوانده‌اي‌ ‌است‌ ‌که‌ نام‌ ‌او‌ ‌را‌ نزد خويش‌ ‌در‌ تورات‌ و انجيل‌ نوشته‌ مي‌يابند. آنان‌ ‌را‌ ‌به‌ [كارهاي‌] پسنديده‌ فرمان‌ مي‌دهد و آنان‌ ‌را‌ ‌از‌ [كارهاي‌] ناپسند باز مي‌دارد. و پاكيزه‌ها ‌را‌ ‌براي‌ آنان‌ حلال‌ مي‌گرداند و ناپاكيزه‌ها ‌را‌ ‌بر‌ آنان‌ حرام‌ مي‌شمارد و بار گرانشان‌ و قيد [و بند] هايي‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌بر‌ [عهده] آنان‌ ‌بود‌، ‌از‌ [دوش‌] شان‌ ‌بر‌ مي‌دارد. ‌پس‌ آنان‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌او‌ ايمان‌ آوردند و ‌او‌ ‌را‌ گرامي‌ داشتند و ‌او‌ ‌را‌ ياري‌ دادند و ‌از‌ نوري‌ ‌که‌ ‌با‌ ‌او‌ فرو فرستاده‌ ‌شده‌ ‌است‌ پيروي‌ كردند، آنانند ‌که‌ رستگارند } [سوره اعراف آیه 157]

$Goethe.jpg*

گوته

ادیب المانی
و چرا نه!؟
"اگر اسلام این است پس چرا همگی ما مسلمان نشویم"؟!

و آن دینی شامل و کامل است که برای هر زمان و مکان شایستگی دارد تا زمانی که حیات بر زمین برچیده شود و خداوند زمین و زمینیان را به ارث برد. این دین تمام نیازهای بشر در دین و دنیا را آورده است.

آن راه سعادت و آرامش، دانش و تمدن، عدل و نیکوکاری، عزت و آزادی وهر عمل نیک و خوب است. این دین چقدر بزرگ وکامل است!! خدای بلند مرتبه می فرماید { و چه‌ كسي‌ نيك‌ آيين‌تر ‌است‌ ‌از‌ كسي‌ ‌که‌ نيكوكارانه‌ روي‌ خويشتن‌ ‌به‌ سوي‌ ‌خدا‌ نهاد و ‌از‌ آيين‌ ابراهيم‌ ‌که‌ پاك‌ دين‌ ‌بود‌ پيروي‌ كرد. و خداوند ابراهيم‌ ‌را‌ دوست‌ گرفت‌ } [سوره نساء آیه 125]

آن ندایی از خالق توست- آن که از تو به خودت مهربان تر است- تو را ندا می دهد تا از تاریکی ها به سوی نور بیرون بیایی. خدای بلند مرتبه می فرماید { بگو: اي‌ اهل‌ كتاب‌ ‌به‌ سوي‌ سخني‌ آييد ‌که‌ برابر ‌بين‌ ‌ما و شماست‌: ‌که‌ جز ‌خدا‌ ‌را‌ بندگي‌ نكنيم‌ و چيزي‌ ‌را‌ ‌با‌ ‌او‌ شريك‌ نياوريم‌ و برخي‌ ‌از‌ ‌ما برخي‌ ديگر ‌را‌ ‌به‌ جاي‌ خداوند پروردگار برنگيرد. ‌اگر‌ روي‌ برتافتند، بگوييد: ‌به‌ آنكه‌ ‌ما مسلمانيم‌ گواه‌ باشيد } [سوره آل عمران آیه 64]

$b-w_nehru.jpg*

جواهر لعل نهرو

نخستین نخست وزیر هند
یقین محمد به رسالتش
"گاهی حالت آن شاهان و حاکمان را تصور می کنم که از این مرد ساده نامه هایی را دریافت داشته و او آنها را به اطاعت خود فراخوانده بود. اما ارسال این نامه ها مقدار اعتماد و یقین محمد به خود و به رسالتش را نشان می دهد. با این یقین و با این ایمان برای امتش اسباب توان و عزت و قدرت را آماده ساخته و آنان را از صحرا نشینان به رهبران نصف دنیا بدل ساخت. محمد زمانی درگذشت که از قبائل ناسازگار و ناهمخوان یک امت واحده ایجاد کرده بود، امتی با نیرو و حرارت و احساسات فراوان".

و در برابر آن بنده ای که خود را تسلیم خدای بلند مرتبه نموده است، انسان دیگری وجود دارد، او نپذیرفت مگر اینکه فطرت خود، آن فطرتی را که خداوند او را بر اساس آن ساخته است، با پرده انکار و نپذیرفتن بپوشاند. با وجود فراوانی آیات و معجزات که دلیل راستی و درستی او در این دین هستند. او برای خود شرک را اختیار نمود که بر خلاف توحید خدای یکتاست. او تاریکی، خرافات، خیالات و افسانه ها را به جای نور، حق، یقین و هدایت اختیار کرده است.

و برای خود راضی شد تا بنده انسانی مانند خود از احبار یا راهبان باشد بجای اینکه بنده خدای یکتا باشد. پس فطرت خود را پوشاند و عقل خود را تعطیل کرده و پیرو شهوات و شبهات شد. و فطرتی را که خداوند او را بر آن آفریده است واگذاشت. زیرا هر نوزاد بر اساس فطرت اسلام از مادر متولد می شود ‌{از‌ فطرت‌ الهي‌ ‌که‌ مردم‌ ‌را‌ ‌بر‌ اساس‌ ‌آن‌ پديد آورده‌ ‌است‌ [پيروي‌ كن‌]. آفرينش‌ خداوند دگرگوني‌ نمي‌پذيرد. دين‌ استوار ‌اين‌ ‌است‌. ولي‌ بيشتر مردم‌ نمي‌دانند } [سوره روم آیه 30]

تو الان می توانی مقدار سقوط کافر در گمراهی و انحراف را تشخیص بدهی. خدای فرماید ‌‌{او‌ كسي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌در‌ زمين‌ جانشينان‌ [‌خود‌] گرداند. ‌پس‌ ‌هر‌ كس‌ ‌که‌ كفر ورزد [پي‌ آمد] كفرش‌ ‌به‌ زيان‌ اوست‌. و ‌در‌ حق‌ّ كافران‌، كفرشان‌ ‌در‌ نزد ‌خدا‌ جز خشم‌ نمي‌افزايد. و ‌در‌ حق‌ّ كافران‌ كفرشان‌ جز زيان‌ افزون‌ نمي‌سازد } [سوره فاطرآیه 39] .
Tags: