የጠራ ደስተኛ ማሕብረሰብ
‹‹የእስላምን ሕግጋትና ስነምግባራቱን የሚያከብርና የሚከተል ማህበረሰብ በሁሉም መልካቸው ወነንጀሎች የማይኖሩበት ንጹሕና ደስተኛ ማሕበረሰብ ነው።

Related Posts


Subscribe