ከነብይነት ማረጋጋጫ ማስረጃዎች አንዱ ነው

ከነብይነት ማረጋጋጫ ማስረጃዎች አንዱ ነው

‹‹በማይም ሕህብረተሰብ ውስጥ ያደገውና ያልተማረው ሰው ሙሐመድ፣ዘመናዊው ሳይንስ እስከ ዛሬው ዘመናችን ድረስ ለማግኘት ጥረት የሚያደርግባቸውንና ቅዱስ ቁርኣን የገለጻቸውን የዩኒቨርስ ተአምራት እንዴት ማወቅ ቻለ?! ስለዚህም ይህ ንግግር የግድ የኃያሉ አላህ ቃል መሆን ይኖርበታል።››


Tags: