Uumbaji wa Mwenyezi Mungu.

Uumbaji wa Mwenyezi Mungu.
“Kwa hakika watoto wadogo muelekeo uliotangulia wa kumuamini Mungu. Kwani wao huzingatia kuwa kila kilicho katika Ulimwengu huu kimeumbwa kwa sababu. Hata kama tukiwatupa watoto peke yao kisiwani na wakaishi wenyewe bila shaka watamuamini Mwenyezi Mungu.”


Tags: