Ushahidi wa Kweli.

Ushahidi wa Kweli.
“Hakuna siku Muhammad ambavyo alijinasibisha na Uungu au nguvu yoyote ya kustaajabisha. Kinyume chake alikuwa na pupa juu ya maandiko, kuwa yeye alikuwa ni Mtume tu wa Mwenyezi Mungu amemtengeneza kufikishia watu WAHYI.


Tags: