Unaingia katika Maisha

Unaingia katika Maisha
“Uislam ndio dini bora kwa mwanadamu: Uislamu ndio ambao unaingia ndani ya maisha ya Muislamu katika vipengele vyake vyote, bali ndio kipambanuzi cha mwisho katika kila shughuli anayofanya Muislamu. Hakuna dini nyingine zaidi ya Uislamu ambayo ina uwezo wa kutatua matatizo yote ya watu katika Ulimwengu huu leo hii. Na huu ndio ubora pekee wa Uislamu.”


Tags: