Ujumbe wetu

Ujumbe wetu
“Allah ametutuma kuwatoa watokao kwenye kuabudu watu kuelekea kwenye kumuabudu Allah. Na kutoka katika mashaka ya dunia kuelekea kwenye upana wake, na kutoka kwenye dhuluma ya dini kwenda kwenye uadilifu wa Uislamu”


Tags: