Maisha Hayavumiliki!!

Maisha Hayavumiliki!!
“Kabla ya kujiua aliandika barua yake ya mwisho. Alisema ndani yake:Maisha hayavumiliki!! Nisameheni.”


Tags: