Kwa Ulimi Bainifu wa Kiarabu

Kwa Ulimi Bainifu wa Kiarabu
“Aya ambazo Muhammad amerudia kuzitaja katika sura hizi tukufu zimeacha mbali nyuma yake kauli za wanadamu fasaha zaidi kama ambavyo inawezekana kuzileta kupitia maandiko yaliyowekwa ambayo yametufikia.”


Tags: