Kuwa Mwenye Akili.

Kuwa Mwenye Akili.
“Je, inawezekana mwenye akili kupima au kuamini kuwa mada tupu ya akili na hekima imejitengeneza yenyewe kwa kubahatisha tu” ?!


Tags: