Je, hawazingatii?!

Je, hawazingatii?!
“Mimi nashangazwa kwa anayeangalia mbinguni na kuona ukubwa wa Uumbaji kisha asimuamini Mungu.”


Tags: