quotes:
Havipo pamoja
“Madhehebu ya Kiyakinifu (unaotanguliza anasa za dunia) siku zote wanathibitisha ambacho washirikiana baina ya mwanadamu na mnyama. Wakati ambapo dini inasisitiza kinachotenganisha baina yao.”

Related Posts


Kutazamwa zaidi

Subscribe