Furaha ipo karibu sana na sisi

Furaha ipo karibu sana na sisi
“Tunaitafuta furaha mara nyingi lakini ipo karibu yetu, kama vile tunavyotafuta miwani iliyopo machoni mwetu.”


Tags: