Dini ni Maisha

Dini ni Maisha
“Dini ni katika vipaji muhimu vya mwanadamu. Tunatosheka kusema kuwa mtu kukosa dini humsukuma kwenye hali ya kukata tamaa kiroho, inamlazimisha kutafuta nguvu ya kidini kwenye sahani zisizomiliki chochote ndani yake.”


Tags: