Basi Zianguke Staarabu za Vitu
“Imekwisha bainika kuwa Uislamu na misingi yake humletea mtu utulivu katika nafsi yake. Ama ustaarabu wa Maada (vitu) humpelekea mtu kukata tamaa: Kwa sababu wao hawaamini chochote, kama ambavyo imebainika kuwa watu wa Ulaya hawakufahamu Uislamu: Kwani wanapima kwa vipimo vyao vya kimaada.”

Related Posts


Kutazamwa zaidi

Subscribe