Ni nzuri yenye kufuata mfumo maalumu

Ni nzuri yenye kufuata mfumo maalumu

“Kwa hakika Ulimwengu ni dalili katika uzuri na nidhamu wala hilo haliwezi kuwa ni matokeo ya sababu ya Itifaki, bali ni umbile la mwenye akili mwenye kukusudia kheri na kupanga kila kitu kwa makusudio na hekima.”


Tags: