Alija ‘Ali Izetbegovic

quotes:
  • Havipo pamoja
  • “Madhehebu ya Kiyakinifu (unaotanguliza anasa za dunia) siku zote wanathibitisha ambacho washirikiana baina ya mwanadamu na mnyama. Wakati ambapo dini inasisitiza kinachotenganisha baina yao.”