Islam agama mudah

Islam agama mudah

Kemudahan dalam agama Islam yang agung bersumber dari tauhid murni, kemudahan ini adalah rahasia kekuatan Islam, untuk memahami Islam sangat mudah, tidak sebagaimana kita dapati pada agama-agama lain dan ditolak oleh perasaan yang masih murni berupa perkara-perkara kontradiksi dan rumit, tidak ada yang lebih jelas dari pokok-pokok agama Islam yang menyatakan keberadaan Tuhan yang maha esa dan persamaan seluruh manusia di hadapan Allah