نقل قول های عمومی

quotes:
 • تو کجای خلقت هستی
 • "این عکس مجموعه ای بسیار بزرگ از کهکشان ها است، یکی از آنها یانقطه کوچکی ازآن کهکشان راه شیری که منظومه شمسی در آن قرار دارد، در کهکشان ما بیش از ده میلیارد خورشید وجود دارد و خورشید یک میلیون و چهارصد هزار بار بزرگتر از زمین است. فرض کنیم که خانه تو پانصد متر مربع است زمین از خانه تو 1020144000000 بار بزرگتر است و خانه تو چند بار از تو بزرگتر است"؟


 • ظلم و ستم
 • "مجالس فلاسفه در اروپا برای این منعقد می شد تا بررسی کنند که آیا زن به مانند مرد داری روح است؟ آیا او دارای روح انسانی است یا دارای روح حیوانی؟ و در بحثشان به این نتیجه رسیدند که زن روح دارد اما روح او, به درجات از روح مرد پست تر است"


 • عیسی در انجیل تاکید می کند که خدا یکتاست
 • "یکی از نویسندگان به سوی او آمد شنیده بود که آنان با هم بحث و مناقشه می کنند، از او پرسید:" کدامین سفارش بهترین سفارش است؟" عیسی پاسخ داد: بهترین و برترین سفارش آن است : گوش کن ای اسرائیل رب و پروردگار ما یکتاست، پس معبود و پروردگارت را با تمام قلب و روح و روان و اندیشه و با تمام نیرو دوست بدار. این نخستین سفارش است"( مرقص 1/28-35)


 • انجیل بر دار شدن مسیح را نفی کرده و بالا رفتن اش به آسمان را اثبات می کند
 • "سنگ ها را بالا بردند تا او را سنگباران کنند اما عیسی پنهان شد و از میان آنان از داخل معبد خارج شد و این چنین رفت"( یوحنا (ا59:8) "همچنین خواستند تا او را نگه دارند اما از دست آنان بیرون شد"( یوحنا 93:10) " و این روی دا تا آن چه را که در کتاب آمده است تکمیل شود: از او استخوانی هم نشکست" ( یوحنا 19:36) " همانا عیسی کسی بود که از میان شما به سوی آسمان بالا رفت" ( سفر اعمال الرسل 11:1)


 • سامری سازنده گوساله
 • " امکان ندارد که هارون پیغمبر خدا سازنده گوساله و دعوت دهنده به سوی شرک باشد؛ تمام پیغمبران و رسولان دعوتگران به سوی توحید و یکتاپرستی خداوند بوده اند و هرکس چیزی غیر از این بگوید حقیقت را تحریف کرده است و از این نمونه است آن چه در اینجا آمده است:" هارون به آنان گفت: گوشواره هایی را که در گوش های زنان و دختران و پسرانتان است را بیرون کرده و آنان را برای من بیاورید و او طلاها را از آنان گرفته و با قالبی آن را به گوساله ای بدل کرد . و گفتند ای اسرائیل این خدای توست که تو را از سرزمین مصر بیرون کرد" ( الخروج 32/2/4)


 • مسجد ابراهیم خلیل
 • مسجد ابراهیم خلیل در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل در فلسطین.


 • تکبر و مسخ تاریخ
 • " در قرون وسطی مسیحیان به این اقناع رسیدند که تقسیم بندی نژادی را که در سفر تکوین آمده است در کتابهایشان بیاورند و البته به آن یک توزیع طبقاتی را نیز افزودند، آنها بر این باور بودند که رجال دین و قدیسان به نسل سام می رسند . و جنگجویان به نسل یافث و فقیر و فقراء به نسل حام از فرزندان نوح علیه السلام می رسند و وضع به جایی رسید که در سال 1964 سناتور امریکایی روبرت برد از ویرجینایی غربی خواست از آن برای تبعیض نژادی در ایالت متحده استفاده کند"


 • تحقیر پیغمبران
 • " نوح به زراعت پرداخت و در میان چیزهایی که کاشت انگور هم بود پس انگور ثمره داد و از آن شراب مست کننده ساخت و آن را نوشید پس پسر کوچکش حام او را ریشخند نموده و عورتش را آشکار کرد. اما دو برادر حام پوشش بر پدر گذاشتند، آن گاه که نوح به هوش آمد و دانست حام چه کار کرده است کنعان پسر حام را نفرین کرد و گفت که او بنده دو برادرش خواهد شد و به سام و یافث برکت داد"( سفر تکوین اصحاح دهم)


 • تناقضات بودیسم
 • "بودائیان منکر خدایند و حداقل برخی از آنان ادعا می کنند که بودا فرزند خداست و منکر روح هستند و به تناسخ ارواح باور دارند".


 • طبقه ستمکار
 • "تقسیم بندی طبقاتی در نزد هندوان به شکل زیر است: طبقه سفید پوستان؛ رجال دینی و علماء به این طبقه تعلق دارند و طبقه سرخ؛ شامل امیران و جنگجویان؛ طبقه زرد؛ شامل زارعین و تجار، طبقه سیاه؛ شامل هنرمندانی و صنعت گرانی که با دست خود کار می کنند؛ اما طبقه پنجم؛ شامل کسانی که حرفه های پست دارند. طبقات بالا از طبقات پایین بهره کشی می کنند و آنان را به بندگی می گیرند، و طیقات پایین در خدمت طبقات بالا هستند".


 • اما خداوند یکتاست
 • "پژوهشگران از شمارش تعداد خدایان در ادیان زمینی درمانده اند؛ تعداد خدایان قدیم مصری بیش از 800 خدا بود و تعداد خدایان در نزد هندوان بیش از ده هزار است و مانند این شرک را در یونانیان قدیم و در نزد بوداییان و دیگر مذاهب زمینی، مشاهده می کنیم".


 • زن فرانسوی
 • د" در سال 586 در یکی از ایالات فرانسه گردهمایی صورت گرفت تا در باره زن بحث کنند که آیا او انسان است یا نه؟ و در انتهای گردهمایی تصویب شد که زن انسان است اما برای خدمت به مرد آفریده شده است. و در ماه شباط سال 1938 قانونی صادر شد که قوانین منع زن از برخی اقدامات مالی را ملغی می کرد، و برای نخستین بار در تاریخ فرانسه به زن اجاز می داد که در بانک به نام خود حساب جاری افتتاح کند".


 • زن در نزد آنان..
 • "در آئین های پیشین هند: وبا، مرگ، جهنم، سم، مارهای افعی . آتش بهتر از زن بودند، و حق او در زندگی با مرگ همسرش تمام می شد همسرس که صاحب و مالک و آقای او بود، وقتی می دید که جسد مرد می سوزد خود را در آن آتش می انداخت و گرنه نفرین ابدی گریبانگیر او می شد".


 • زن در قوانین وضعی
 • در روم یک جلسه بسیار بزرگی گرفته شد تا در باره امور زن بحث و تبادل نظر کنند، پس تصویب نمودند که زن یک موجود است اما دارای روح انسانی نیست و به همین سبب به زندگی اخروی نمی رسد، و او نجس و ناپاک است و نباید گوشت بخورد و نباید بخندد و حتی نباید حرف بزند ، او باید وقت خود را صرف نماز و عبادت و خدمت گزاری بکند و چون او را از تمام این کارها بازداشتند یک قفل آهنی بر دهان او زدند پس زنان هر طبقه از بالا و پایین همیشه قفلی بر دهان داشتند، و این غیر از انواع تنبیهات بدنی بود که زن در معرض آن بود چرا که او وسیله اغوا و فریب بود(ه که شیطان برای فاسد کردن قلب ها از او استفاده می کرد"


 • یکسان و برابر
 • "دانشگاه اکسفورد تا 26 تموز سال 1964 میلادی حقوق مساوی میان دانشجویان دختر و پسر ( در باشگاه ها و اتحادیه های دانشجویی) را رعایت نمی کرد "


 • قطره ایی در دریا
 • "بزرگترین ستاره کشف شده تا به حالMajoris Cans است که از ما پنج هزار سال نوری فاصله دارد و از خورشید 9261000000 برابر بزرگتر است: یعنی نه میلیارد و 261 میلیون بار!! در حالی که خورشید 1300000 بار بزرگتر از زمین است"!!


 • پیامبران برگزیدگان بشرند
 • "برخی از تحریفات در باره پیغمبران آن اند که آنها مست شده و مرتکب کار زشت شده اند، یا به کشتن مردم امر کرده اند.. و تمام این موارد تحریفاتی هستند که شایسته انسان های با اخلاق نیستند؛ پیغمبران که جای خود دارند چرا که آنان بهترین مردم بوده اند، آنان پیغمبران خداوند بوده اند و از این نمونه است آن چه که در تورات از داوود علیه السلام آمده است(صموئیل (2) 11/2-26) و از یوشع بن نون علیه السلام (یشوع6؟24)- و در باره موسی علیه السلام(العدد31/14-16)- و و موارد دیگری که شایسته پیامبران نیست"