مونتگمری وات

quotes:
  • از نشانه های غرور
  • "مناسب است که تحقیق پیرامون تاثیرات اسلامی بر اروپا صورت بگیرد، در این زمانی که ارتباط مسلمانان با مسیحیان عرب و اروپائیان در این جهان واحد بیشتر شده است. ملاحظه شده است که نویسندگان مسیحی در اروپا در خلال قرون وسطی از اسلام صورتی ناقص و بی ریخت ارایه می دادند، اما به فضل تحقیقات محقیقین در قرن گذشته صورتی دقیق تر از اسلام شروع به بوجود آمدن کرده است، برای ارتباطات خوب با عرب و مسلمانان باید ما کاملا به بزرگی و فضل مسلمانان بر خودمان اعتراف کنیم همانا سعی ما در انکار این نشانه ای از نشانه های غرور کاذب است"


  • فرمانده مناسب کجاست؟
  • "اگر رهبر مناسب یافت شود که در باره اسلام دقیق و مناسب سخن بگوید ممکن است بار دیگر این دین به عنوان یکی از نیروهای اساسی بزرگ در جهان بروز کند"


  • راه حل های هوشمندانه
  • ققرآن راه حل های بسیار هوشمندانه ای برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی این عصر پیش پا می گذارد به همین سبب نمی توان در حکمت قرآن تردید کرد زیرا محمد در رساندن آن چه از طرف خداوند امر شده بود موفق شد. و بر ما لازم است – به نظر من – موضعگیری ما هر چه باشد باید پیام قرآن را جوششی خلاق در وضعیت مکی بشماریم".


  • عدالت و پاکی
  • "توانایی این مرد در تحمل آزار ها برای باورهایش و طبیعت اخلاق برتر افرادی که به او ایمان آوردند, و از او پیروی کرده و او را سرور و قائد خود قرار دادند، در کنار بزرگی دست آوردهای او همه این موارد, به عدالت و پاکی ریشه دار در شخصیت او اشاره دارد. فرض کن که محمد مدعی ای باطل بود, او بیش از اینکه مشاکل را بگشاید آنها را پیچیده تر می کرد. در تمام طول تاریخ غرب شخصیتی را نمی یابی که به مانند محمد شایسته تقدیر و قدردانی باشد"