لورا فیشیا فاگلیری

quotes:
  • توحید راستین
  • "محمد آن رسول عربی با صدایی که نشانه ارتباط عمیق به خدایش بود دعوت را آغاز کرد بت پرستان و پیروان مسیحیت و یهودیت تحریف شده را به خالص ترین عقیده توحید فراخواند؛ و به این رضایت داد تا با برخی از گرایش های عقب مانده بشری که به شرک به پروردگار باور داشتند، وارد کارزار آشکار شود"


  • جهانی بودن اسلام
  • " " آیه قرآنی که به جهانی بودن اسلام اشاره می کند ( رحمتی برای جهانیان ) است که اشاره می کند که این دین برای همه بشریت فرستاده شده و این فریادی برای تمام جهان است. و گویای آن است که رسول به یقین دانست که مقدر است تا رسالت او از حدود سرزمین عربی تجاوز کند. و بر او لازم است تا این پیام را به دیگر ملت ها و نژادها برساند. ملت هایی که با زبان های گوناگون سخن می گویند"