فانان موسیه

quotes:
  • دین عزت و کرامن و اخلاق است
  • "من برای این اسلام را اختیار کردم تا در سایه آن احساس راحتی کنم.. آری من به اسلام گردن نهادم تا احساس کنم من به دینی گردیده ام دینی که میان جسم و روح و روح و جسم فاصله ای نمی اندازد. مرا این بس است که اسلام دین پاکی است و به اخلاق و آراسته شدن به آن و به کرامت انسانی و چنگ زدن به آن فرامی خواند، به همین سبب من گواهی لااله الله و محمد رسول الله را بر زبان آوردم و بر این عقیده خدایم را دیدار می کنم"