پیغام نبوت محمد

پیغام نبوت محمد

" محمد زندگی خود را وقف کرد تا پیام خود را در محیط اجتماعی عرب در دو شکل محقق سازد: و این دو شکل عبارتند از: وحدانیت در اندیشه دینی, و قانون و نظام حکومت و این به فضل اسلام فراگیر و کاملا تکمیل شد. اسلامی که در آن وحدانیت و سبطه اجرایی با هم آشکار شدند, و اسلام به فضل این تبدیل به یک نیروی دافعه قوی گشت که عرب را از یک امت جاهل به یک امت متمدن بدل ساخت"


Tags: