پیامبران برگزیدگان بشرند

پیامبران برگزیدگان بشرند

"برخی از تحریفات در باره پیغمبران آن اند که آنها مست شده و مرتکب کار زشت شده اند، یا به کشتن مردم امر کرده اند.. و تمام این موارد تحریفاتی هستند که شایسته انسان های با اخلاق نیستند؛ پیغمبران که جای خود دارند چرا که آنان بهترین مردم بوده اند، آنان پیغمبران خداوند بوده اند و از این نمونه است آن چه که در تورات از داوود علیه السلام آمده است(صموئیل (2) 11/2-26) و از یوشع بن نون علیه السلام (یشوع6؟24)- و در باره موسی علیه السلام(العدد31/14-16)- و و موارد دیگری که شایسته پیامبران نیست"


Tags: