و چرا نه!؟

و چرا نه!؟
"اگر اسلام این است پس چرا همگی ما مسلمان نشویم"؟!


Tags: