نخست دین

نخست دین
"اصول مسلمانان اخلاقی, و شریعت و حکومت آنان بر اساس دین و اسلام استوار بود. و اسلام ساده ترین و واضح ترین تمامی ادیان است. و اساس آن بر گواهی لا اله الله و محمد رسول الله استوار است".


Tags: